Mindfulness Card

เลิกพยายาม “สมบูรณ์แบบ”

มาตรฐานของความสมบูรณ์แบบ ไม่เคยมีที่สิ้นสุด
ท้ายที่สุดแล้วความสมบูรณ์แบบนั้นไม่สามารถบรรลุได้
คุณนึกถึงสิ่งที่ไร้ความปรานีมากไปกว่าการทำให้ตัวเองไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่ ?
แทนที่จะตั้งมาตรฐานของ “ความสมบูรณ์แบบ” สำหรับตัวคุณเอง ให้ตั้งเป้าที่จะปรับปรุงทีละขั้น