Mindfulness Card

ดึงตัวเองขึ้น

เราอาจเคยล้มเหลว ทำผิดพลาด หรือทำอะไรผิด
คุณมีทางเลือกสองทาง
คุณสามารถฉีกตัวเองลงหรือคุณสามารถยกตัวเองขึ้น
บอกตัวเองว่ามันจะ “ไม่เป็นไร”
เพิ่มขวัญกำลังใจให้กับตัวเองด้วยการเตือนตัวเองถึงความสำเร็จในอดีตของคุณ
จากนั้นจึงคิดแผนรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้ชีวิตต่อ