Mindfulness Card

เชื่อมั่นในตัวเอง

        ส่วนหนึ่งของความใจดีต่อตัวเอง
คือการต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง
และเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง
มีศรัทธาในความสามารถของตนเองและในวิจารณญาณของคุณเอง
เชื่อมั่นในตัวเอง